Snabb och trafiksäker service av vägräcken och broräcken

Vi på Räckesmontörerna Blackstad Auto AB monterar och reparerar vägräcken och broräcken i hela Sverige.

Borrning och håltagning med egna maskiner

Våra räckesmontörer arbetar med montage, borrning och håltagning med egna maskiner. Detta gör att vi snabbt och smidigt kan vara på plats med god service utan omständigheter.

Trafiksäkerhetsverkets prestandakrav

Vägräcken och broräcken som Räckesmontörerna Blackstad Auto AB har genomfört upprätthåller EU:s och vägverkets prestandakrav gällande trafiksäkerhet.

Vägräcken och broräcken

Våra räckesmontörer på Räckesmontörerna Blackstad Auto AB arbetar med alla slags väg- och broräcken bland annat; profilräcken, rörräcken, modulräcken, snöplogsklassat räcke, högkapacitetsräcken, kolswaräcken och järnvägsbroräcke