Räckesmontörerna Blackstad Auto AB verkar rikstäckande med att reparera och montera vägräcken och broräcken. Vi har erfarenhet med montage, borrning och håltagning av räcken sedan 1983. Alla våra räckesmontörer upprätthåller vägverkets prestandakrav gällande trafiksäkerhet och är försedda med egna maskiner vilket generar i snabb och smidig service i hela Sverige.