Välkommen till Räckesmontörerna Blackstad Auto AB

-Det är vi som står för trafiksäkerheten i hela Sverige!

Våra räckesmontörer monterar och reparerar vägräcken och broräcken från Ystad i söder till Karesuando i norr.
Våra räckesmontörer är alltid försedda med egna maskiner för effektiv snabb håltagning och borrning vid rikstäckande
underhåll av alla väg- och broräcken.

Det som gör oss unika är att vi står för helheten från hålslagningen till sista monteringen. 

Räckesmontörer som säkerställer trafiksäkerhet

Samtliga räckesmontörer på Räckesmontörerna Blackstad Auto AB verkar utifrån EU:s och Trafikverkets riktlinjer
så att alla vägräcken och broräcken uppnår standardiserad trafiksäkerhet.

-Borrning och håltagning med egna maskiner
-Snabb och säker service utan omständigheter

Perfekt detaljutformning vid montage av vägräcken och broräcken

Det är viktig att vägräcken vid vägbroar har perfekt detaljutformning.  Kantbalkarnas tvärsektioner och längder måste
tillexempel stämma mönstergillt överrens med övergångskonstruktioner i relation till kantbalkarnas ändar.
Vi på Räckesmontörerna Blackstad Auto har den noggrannhet och perfektion som krävs för montage, håltagning och borrning!

 

Välj språk